Efektywne zarządzanie dawką promieniowania
dopasowane do nowoczesnych standardów...

Monitorowanie dawki
promieniowania RTG

Efektywnie zarządzaj dawką promieniowania, dostosuj się do nowych technologii i spełniaj zmieniające się standardy regulacyjne dzięki automatycznemu systemowi gromadzenia oraz analizy danych o dawce promieniowania idose.

Nasz system umożliwia wgląd w dawki promieniowania danego pacjenta, monitorowanie i raportowanie poziomu dawek przy minimalnym zaangażowaniu personelu.

Efektywnie zarządzaj dawką promieniowania, dostosuj się do nowych technologii i spełniaj zmieniające się standardy regulacyjne dzięki automatycznemu systemowi gromadzenia oraz analizy danych o dawce promieniowania idose.

Nasz system umożliwia wgląd w dawki promieniowania danego pacjenta, monitorowanie i raportowanie poziomu dawek przy minimalnym zaangażowaniu personelu przy rozsądnych kosztach.

idose to zautomatyzowany system monitorowania dawki promieniowania pacjenta, który umożliwia śledzenie historii dawki przyjętej przez pacjenta z wielu systemów PACS, oddziałów, a nawet placówek w tym samym systemie, niezależnie od tego, gdzie prowadzone jest badanie.

idose to zautomatyzowany system monitorowania dawki promieniowania pacjenta, który umożliwia śledzenie historii dawki przyjętej przez pacjenta z wielu systemów PACS, oddziałów, a nawet placówek w tym samym systemie, niezależnie od tego, gdzie prowadzone jest badanie.

Skontaktuj się z nami    +48 881 720 004